Cushendall Bridge Club     Ballymena Bridge Club
29th Nov'16 Results Christmas Party 20th at 6:00pm     30th Nov'16 Results  
22nd Nov'16 Results       23rd Nov'16 Results  
15th Nov'16 Results       16th Nov'16 Results  
8th Nov'16 Results       9th Nov'16 Results  
1st Nov'16 Results       2nd Nov'16 Results ECats
25th Oct'16 Results       26th Oct'16 Results  
18th Oct'16 Results       19th Oct'16 Results  
11th Oct'16 Results       12th Oct'16 Results  
4th Oct'16 Results       5th Oct'16 Results  
 
Cushendall Golf Club - Tuesdays at 7:30 pm Services Club, Ballymena - Wednesdays at 7:30 pm

 

 

 

 

 

Ne